"My - Wspólny organizm" Katarzyna Swinarska i Elvin Flamingo + Infer

Galeria Zdjęć

25 lutego - 2 kwietnia 2017
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00
Wernisaż: 24 lutego 2017 o godz. 19:30
Promocja katalogu: 31 marca 2017 o godz. 18:00

POZIOM 2

Katarzyna Swinarska
We - The Common Body / My - Wspólny organizm,
Heart / Serce,
Skin / Skóra

Elvin Flamingo + Infer
We - The Common Body {triptych}: / My - Wspólny organizm {tryptyk}:
a). This view has potential / Ten widok ma potencjał
b). Vanitasity / Wanitatywność
c). Virtual Phenotype / Fenotyp wirtualny

„My - Wspólny organizm”, jest tytułem wystawy dwójki sopockich artystów Katarzyny Swinarskiej i Elvina Flamingo, który tutaj występuje jako kolektyw Flamingo + Infer.
Prywatnie są małżeństwem, trzeba to powiedzieć na samym początku, żeby nie było niepotrzebnych pytań czy wątpliwości. Zarazem ich twórcze aktywności, mimo że na co dzień dokonują się w fizycznej bliskości pozostają zupełnie niezależnymi, niepodległymi i odmiennymi artystycznymi projektami. Teraz mają się spotkać we wspólnej wystawowej przestrzeni. Mają pokazać swe artystyczne, filozoficzne i ontologiczne ścieżki, które choć niezależne i odmienne, rodzą się w fizycznej, przestrzennej, ale też być może w emocjonalnej i intelektualnej bliskości.
Katarzyna Swinarska pokazuje na wystawie film „My - Wspólny organizm” w formie dwukanałowej projekcji, opowiadający o miłości i rywalizacji w związkach par artystów oraz dwa cykle obrazów zatytułowane „Serce” i „Skóra”. Wątek narracyjny łączący jej trzy części projektu biegnie od próby odnalezienia jedności w miłości z drugim człowiekiem w obrazie filmowym, poprzez zmysłową podróż w głąb siebie w cyklu obrazów na materiale przezroczystym, aż po niemalże erotyczną kontemplację powierzchni obrazu, w odniesieniu do powierzchni skóry ludzkiej i zwierzęcej w pracach na płótnie lnianym. Wzorem były tu stare baśnie, których bohaterki poszukują własnej tożsamości, miłości i zrozumienia świata.
Zupełnie inaczej do tytułowej kwestii wystawy podszedł kolektyw Elvin Flamingo + Infer. Tutaj „My - Wspólny organizm” to żywa trzyczęściowa instalacja. W pierwszej - biologicznej, żyją tysiące dżdżownic produkujące biohumus, który przemieszczając się oddziałuje na siatkę sensorów, które wysyłają sygnały do dwóch pozostałych obiektów tej instalacji. Dżdżownice są jednymi z pierwszych i najbardziej podstawowych zwierzęcych organizmów z grupy bezkręgowców obecnych na naszej planecie. W pracy Flamingo doświadczymy jednocześnie jednych z najbardziej prymitywnych organizmów na Ziemi i jednej z bardziej wyrafinowanych, współczesnych technologii - w pełni generatywnego świata wirtualnego.
Mimo wspólnej inspiracji zawartej w tytule wystawy, drogi artystów pozostają rozdzielne. Jednak prezentowane prace wchodzą bez wątpienia w bardzo interesujący dialog.

Katarzyna Swinarska (ur. 1969), absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zadebiutowała jako artystka w roku 2009 cyklem obrazów, na pokonkursowej wystawie 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Zajmuje się malarstwem i wideo – często o charakterze performensu dokamerowego, tworzy instalacje multimedialne. Pracę doktorską „Przemieszczenie. Interpasywność spojrzenia” obroniła w 2014 roku na macierzystej uczelni (promotor: Henryk Cześnik).
Otrzymała Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Filmów Eksperymentalnych „In Out Festival” w CSW Łaźnia (2016). Współtwórczyni filmu „Wytwórcy wyobraźni” nagrodzonego na 2. Triennale Sztuki Pomorskiej (2016). Finalistka Gdańskiego Biennale Sztuki (2014 i 2016). Finalistka 2. Triennale Sztuki Pomorskiej (2016), laureatka stypendium Miasta Sopot dla osób zajmujących się twórczością artystyczną (2014 i 2016), stypendium kulturalnego Miasta Gdańska (2010), stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury (2010) oraz trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Szwajcarii (2012).
Jej obrazy znajdują się w kolekcji Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Elvin Flamingo (ur. 1967), właściwe Jarosław Czarnecki. Jako artysta pracuje od 2008 roku. W 2014 obronił doktorat pracą „Symbiotyczność tworzenia” (promotor: Grzegorz Klaman), która odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą. Wykładowca i prodziekan na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Otrzymał Gold Remi na Worldfest-Houston 2009, Grand Prix Biennale w Gdańsku 2012, Nagrodę Krytyków na Biennale WRO 2015, Grand Prix Triennale w Sopocie 2016.
Infer to duet Radosław Deruba i Patryk Chyliński.
Radosław Deruba (ur. 1987). Twórca wizualny, autor i projektant wizualizacji generatywnych w czasie rzeczywistym. Otrzymał Grand Prix na Videozone Festival 2015. Finalista festiwali Inspirations 2014, LPM Mexico 2013 i LPM Rome 2013. Dyplom na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku 2015 (promotor: Wojciech Zamiara).
Patryk Chyliński (ur. 1992). Twórca generatywny, łączący świat realny ze światem cyfrowym, muzyk eksperymentalny, student ostatniego roku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W roku 2017 realizuje dyplom ze sztuki generatywnej (promotor: Elvin Flamingo).