Ceny biletów


Wstęp bezpłatny do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przysługuje:

 • dzieciom do lat 7
 • posiadaczom Sopockiej Karty Rodziny 3+
 • opiekunom grup szkolnych/kolonijnych (grupa minimum 20 osób)
 • opiekunom grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa minimum 20 osób)
 • dziennikarzom po okazaniu stosownej legitymacji
 • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA po okazaniu stosownej legitymacji
 • osobom fizycznym oznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis po okazaniu stosownej legitymacji

15% zniżki na bilety normalne, ulgowe i rodzinne dla posiadaczy Metropolitarnej Karty do Kultury.

Bilety do nabycia w kasie najpóźniej pół godziny przed zamknięciem galerii.

Ceny biletów:

 • NORMALNY
 • 10
 • Bilety normalne dostępne są dla osób dorosłych nie mieszkających w Sopocie

 • ULGOWY
 • 7
 • Bilety ulgowe dostępne są dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, emerytów, rencistów oraz pracowników instytucji kultury po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi

 • RODZINNY
 • 18
 • Bilety rodzinne dostępne są dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i maksymalnie dwojga dzieci do lat 18 (każde kolejne dziecko do lat 18 - 5 zł)

 • DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
 • 5
 • Bilety dla mieszkańców Sopotu dostępne są przy dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Sopocie oraz posiadaczy Karty Sopockiej

 • DLA UCZNIÓW SOPOCKICH SZKÓŁ
 • 1
 • Bilety dla uczniów szkół sopockich dostępne są przy dobrowolnym okazaniu legitymacji szkolnej potwierdzającej naukę w Sopocie

 • GRUPOWY SZKOLNY
 • 4
 • Bilety szkolne dostępne dla grupy minimum 20 uczniów

 • DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 • 4
 • Bilety dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostępne dla grupy minimum 20 osób

 • DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - NORMALNY
 • 8
 • Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii

 • DLA POSIADACZY KARTY TURYSTY - ULGOWY
 • 5,6
 • Bilety dostępne dla gości indywidualnych posiadających aktualną Kartę Turysty gwarantującą 20% zniżki na wstęp do galerii