Rafał Milach, z cyklu The Winners, 2010-2013 r.

Rafał Milach, z cyklu The Winners, 2010-2013 r.

Rafał Milach, z cyklu The Winners, 2010-2013 r.; Biuro kołchozu w Krejwańcy, w którym oracz Walerij, miejscowy przodownik pracy, mimo wyraźnego polecenia przełożonych, odmówił współpracy z fotografem; wystawa "Rafał Milach / Odmowa" 24 listopada 2018 - 10 lutego 2019