Tomasz Gudzowaty

"Closer"

"Rysunek XVI – XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego"

04 ARTLOOP Festival:

NOCNA ZMIANA