Teodor Axentowicz...  Jego nieco zapomniana już postać może się stać znakomitym powodem do przypomnienia wielowiekowych związków polsko-ormiańskich i być ich symbolem. Warto przedstawić jego dzieło Ormianom i przypomnieć rodzinne korzenie Polakom. Mimo geograficznego oddalenia wzajemne relacje obu narodów mają bardzo długie tradycje, a lista Polaków o ormiańskich korzeniach jest doprawdy imponująca, by wymienić choćby kilkoro z nich: Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Zbigniewa Herberta, Krzysztofa Pendereckiego czy Annę Dymną.

Na wystawie organizowanej przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie zostaną zaprezentowane obrazy, rysunki i akwarele wybitnego malarza marynisty ormiańskiego pochodzenia z kolekcji Muzeum Narodowego w Erywaniu.

O twórczości Ajwazowskiego  mówi się jako o sztuce zwycięstwa człowieka w walce o swoje człowieczeństwo, sztuce buntu i odrzucenia despotyzmu i przemocy. Iwan Ajwazowski to artysta nieposkromionego pragnienia wolności, który nieustannie składa jej hołd, przede wszystkim jednak, to piewca piękna przyrody.

Trzej wyjątkowi rzeźbiarze Władysław Hasior, Antoni Kenar i Antoni Rząsa  połączeni byli ze sobą całą siecią zależności. Każdy z nich wypracował swój indywidualny język twórczej ekspresji. Wszyscy trzej wybrali Zakopane i osiedli w nim na stałe. Ich prace udowadniają, że artystyczne tradycje tego miejsca nie umarły w 1939 roku. Druga połowa XX wieku obfitowała w stolicy Tatr w różnorodne wydarzenia artystyczne. Ciągle niezwykle interesującym pozostaje fakt swoistego genius loci , które było i jest dla wielu artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji, nie tylko na poziomie doznań estetycznych, ale także zachowań i relacji międzyludzkich.