Prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, Tadeusza Czywczyńskiego oraz Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Na wystawie, będącej kontynuacją ekspozycji Zapisy przemian 2 – Współczesne malarstwo polskie , prezentowanych będzie 25 obrazów Leona Tarasewicza , z kolekcji Krzysztofa Musiała, stworzonych głównie w latach osiemdziesiątych, uzupełnionych przez jedno dzieło z kolekcji Tadeusza Czywczyńskiego oraz dwa obrazy wypożyczone z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Podczas odbywającej się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wystawy pt.: Realizm rosyjski XIX - XX wieku z prywatnej kolekcji Żerlicynów - Żarskich  zostanie zaprezentowanych ponad 100 dzieł autorstwa wybitnych rosyjskich twórców. Oprócz obrazów Iwana Ajwazowskiego, Nikołaja Bogdanow-Bielskiego, Osipa Braza, Piotra Konczałowskiego i innych, będzie można podziwiać również rysunki, gwasze, akwarele m.in.: Roberta Falka, Władimira Lebiediewa, Filipa Maliawina, Fiodora Rerberga.

"Kosmopolityczne tradycje Pomorza- Chodowiecki, Grass, Świeszewski, Targońska"

Wystawa Fundacji Daniela Chodowieckiego i Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie we współpracy z Akademią der Künste w Berlinie.