Teodor Axentowicz...  Jego nieco zapomniana już postać może się stać znakomitym powodem do przypomnienia wielowiekowych związków polsko-ormiańskich i być ich symbolem. Warto przedstawić jego dzieło Ormianom i przypomnieć rodzinne korzenie Polakom. Mimo geograficznego oddalenia wzajemne relacje obu narodów mają bardzo długie tradycje, a lista Polaków o ormiańskich korzeniach jest doprawdy imponująca, by wymienić choćby kilkoro z nich: Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Zbigniewa Herberta, Krzysztofa Pendereckiego czy Annę Dymną.

Na wystawie organizowanej przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie zostaną zaprezentowane obrazy, rysunki i akwarele wybitnego malarza marynisty ormiańskiego pochodzenia z kolekcji Muzeum Narodowego w Erywaniu.

O twórczości Ajwazowskiego  mówi się jako o sztuce zwycięstwa człowieka w walce o swoje człowieczeństwo, sztuce buntu i odrzucenia despotyzmu i przemocy. Iwan Ajwazowski to artysta nieposkromionego pragnienia wolności, który nieustannie składa jej hołd, przede wszystkim jednak, to piewca piękna przyrody.