Kiejstut Bereźnicki

"Malarstwo i rysunek"

Eva David. Bruno Durieux

"Ze złota i żelaza"

Katarzyna Kozyra

"Szukając Jezusa"