"Głębia ostrości"

Zbigniew Dłubak, Zofia Kulik, Eustachy Kossakowski, KwieKulik, Jerzy Lewczyński, Natalia LL, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Mikołaj Smoczyński

Jan Lenica

"Legenda polskiego plakatu. Dzieło i postać"

Dariusz Kaleta

"Malarstwo - więcej niż realizm"