Dorota Nieznalska "Przeszłość, Która Nie Chce Przeminąć"

Galeria Zdjęć

21 listopada 2015 - 10 stycznia 2016
Wystawa czynna : od wtorku do niedzieli w godz. 1100 - 1900
Wernisaż : 20 listopada 2015 o godz. 1930

Ceny biletów

Przeszłość, która nie chce przeminąć to wystawa Doroty Nieznalskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Artystka, wychodząc od przypomnienia nieistniejącego już dzisiaj mauzoleum Hindenburga (niem. Tannenberg Denkmal) koło Olsztynka, snuje wielowątkową opowieść o skomplikowanej historii tzw. Ziem Odzyskanych. Przeszłość - ewokowana dzięki pokazanym na wystawie filmom, fotografiom, instalacjom oraz obiektom - stawia pytania o teraźniejszość, sposoby pisania historii przez zwycięzców, o powinności przesiedleńców i o ich prawo do zapomnienia. Ponieważ współczesny artysta, jako historyk, nie trzyma niczyjej strony, archiwistyczny zwrot w sztuce współczesnej nie służy pokrzepianiu serc. W post-ideologicznej teraźniejszości powrót do pełnej przemocy i gwałtu przeszłości nie jest też bynajmniej objawem melancholii. Nieznalska jako historyk pozwala nam na zdziwienie, zawieszenie sądów, brak konkluzji i na przekór tytułowi - na myślenie o przyszłości.

Dorota Nieznalska - artystka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. W 2013 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Rzeźby, Kierunek Intermedia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystentka w pracowni Transdyscyplinarnej Wydziału Rzeźby/Intermediów w gdańskiej ASP.
Realizuje prace z zakresu rzeźby, instalacji, fotografii, wideo. W swoich wczesnych pracach wykorzystywała między innymi symbole religijne. Problem silnej tradycji katolickiej panującej w Polsce łączyła z męską dominacją w społeczeństwie. Poruszała także tematy tożsamości, seksualności oraz stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Obecnie interesują ją zagadnienia relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy. Realizuje projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci/zapomnienia oraz historii.
1998-2002 - Współpraca z Galerią Wyspa i Fundacją Wyspa Progress
1999 - Nagroda za wyróżnioną pracę dyplomową - stypendium pobytowe
1999 - The Germinations XI, Hull, Anglia
2000 - Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców i Naukowców
2005-2006 - Stypendium pobytowe Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Niemcy
2009 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2009 - Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
2010 - Stypendium pobytowe Polish Kultursommer Scholarship 2010, Kilonia, Niemcy
2010 - I nagroda Gdańskiego Biennale Sztuki, pt.: Tożsamość Miejsca, zorganizowanego w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2
2011-2012 - Stypendium pobytowe HIAP- Paths Crossing, Helsinki, Finlandia
2011 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne
2014 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015 - Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Kuratorka : Anna Markowska

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano dzięki pomocy finansowej Województwa Pomorskiego